Tilannekatsaus 30, 2.6.2024

Pommisuoja

Meillä on ilo kertoa jotain jännittävää siitä ihmeellisestä työstä, jota tehdään vähäosaisten auttamiseksi! Sabratiimi on keskustellut tiiviisti Kotirintaman komennon kanssa pommisuojan rakentamisesta taistelualueelle Libanonin rajalle.

Sabralla on kunnia tehdä työtä Kotirintaman komennon rinnalla Pohjoisessa komentopiirissä monella rintamalla. Tähän työhön sisältyy evakuoitujen siviilien auttaminen ja taistelualueilla edelleen asuvien siviilien auttaminen. Heidän joukossaan on holokaustista eloonjääneitä, eri tavoin vammautuneita tai liikuntaesteisiä sekä niitä, jotka kieltäytyvät lähtemästä kodeistaan syystä tai toisesta.

Kotirantaman komennolla on ajan tasalla olevin tieto siitä, mitä eri paikoissa tarvitaan.

Sabran lahjoituksena tarjoama turvahuone valmistetaan Kotirintaman komennon vaatimustason mukaan ja sen vastuulla.

Pommisuoja sijoitetaan erääseen kaupunkiin pohjoisessa, lähelle sairasklinikkaa ja hammasklinikkaa. Tämä yhteisö joutui vuosia sitten terroristihyökkäyksen kohteeksi, kun terroristit tunkeutuivat yhteisöön ja murhasivat kolme naista.

Odotamme innokkaina, että voimme kertoa teille lisää yksityiskohtia heti kun pommisuoja on pystytetty ja käyttövalmis.

Israel tarvitsee teidän rukouksianne ja me tarvitsemme rukouksianne nyt enemmän kuin koskaan. Israelissa käydään yhä taisteluja pohjoisessa (Libanonin rajalla) ja Juudeassa ja Samariassa.

Sabra tarvitsee rukouksianne, jotta voimme jatkossakin olla käytettävissä Hänen kunniakseen!

”Autuas se, joka pitää huolta vähäosaisesta. Hänet HERRA pelastaa pahana päivänä.” Psalmi 41:2

Toivotan kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja rukoilette Jerusalemin puolesta, Israelin puolesta ja Sabran puolesta, Herran parhaita siunauksia ja kaikkien lupausten täyttymistä!

Toteutukoot Herran isillemme antamat lupaukset! Herra on niin armollinen ja pitkämielinen ja Hän on hyvä kaikille, mutta etenkin niille, joilla on usko ja jotka ovat lähellä Hänen sanaansa ja jotka tekevät sen mukaan!

Kaikkein Korkeimman siunaus levätköön teidän yllänne ja perheenne ja seurakuntanne yllä.

Sabrakodista – hyvien tekojen talosta ja Siionin maasta ja Jerusalemin kaupungista. Veljenne uskossa,

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content