Oppdatering nummer 4. Afula 19.10.2023

Shalom kjære Sabra-venner

Før jeg begynte på Oppdatering 4, mens jeg tenkte på den, hørte jeg på radioen at det 12.30 skulle være begravelse for en ensom soldat som ble drept denne uken. Det var ingen til å delta i begravelsen til denne soldaten. Forsvaret sendte ut en anmodning og spurte om man kunne komme i begravelsen og vise soldaten den siste ære. Siden begravelsen fant sted langt fra der jeg befinner meg, kunne jeg dessverre ikke være der. Etterpå hørte jeg at mange som ikke kjente soldaten i det hele tatt, ønsket å være til stede. Og selv om det er forbud mot å samle flere enn femti personer, var det mer enn tusen mennesker samlet. Jeg ble så rørt over den enhet vi ser overalt i denne vanskelige tiden for Israel!

(Et av produktene vi trenger i slike nødssituasjoner, er batteriradioer. Ikke bare for å få informasjon om det som skjer ved frontene – noe som i seg selv er viktig. Men av og til mottar vi også instruksjoner fra Forsvaret og politiet, instruksjoner om hvordan vi skal forholde oss i visse situasjoner og hvordan vi skal gå frem.)

I dag fikk jeg en telefon fra en tjenestemann i Forsvaret. Han ba meg sjekke mulighetene for økonomisk støtte til følgende formål:
1.  Det er et presserende behov for medisinsk utstyr og medisiner til de sårede (antall sårede er spesielt høyt). Forsvaret trenger midler til dette.

2.  Støtte til de såredes familier. Dette vil gjøre det lettere for dem å ta hånd om sine kjære.

Dersom noen av dere er interessert i å gi en gave, kan dere gjøre det til vår bankkonto:               

1. Til israelsk bankkonto:
            Sabra foundation
            Hamizrahi Tefahot Banks
            Afula, Jerusalem str 4
            Kontonummer: 20.474.134647
            MIZBILITSWIFT IL39-0204-7400-0000-0134-647 IBAN

2. Med PayPal:
     Se detaljer på vår nettside: www.sabraholyland.org

3. Eller du kan sende en sjekk til følgende adresse:

      Sabra foundation
              P.O. Box 7644
              Afula 1871060
              ISRAEL

Vi kjenner alle skriftstedet “Enhver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelsen Herren din Gud har gitt deg.» 5 Mos 16,17.

Husk ordtaket: Ved å gi vil du få mer tilbake enn det du alt har fått.

Må velsignelser fra Den høyeste være over deg, din familie og din forsamling!

Fra Sions land og Jerusalem by

Din bror i troen Mordechai ben Yaakov

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content