OPPDATERING NR. 30, 02.06.24

Vi er glade for å kunne dele noen spennende oppdateringer om det fantastiske arbeidet
som gjøres for å hjelpe dem som trenger det! Sabra-teamet har jobbet hardt i diskusjoner
med Hjemmefrontkommandoen om etableringen av et bomberom i kampsonen ved den
libanesiske grensen.
Sabra er beæret over å jobbe sammen med Hjemmefrontkommandoen i Nordkommandoen
på mange fronter, blant annet med å hjelpe de sivile som evakueres, sivile som fortsetter å
bo i kampsonene, inkludert Holocaust-overlevende, sivile med ulike grader av
funksjonshemninger og de som av ulike grunner nekter å evakuere.
Hjemmefrontkommandoen har den mest oppdaterte informasjonen om behovene på de
ulike stedene.
Sikkerhetsrommet som ble tilbudt å donere gjennom Sabra, vil bli produsert i henhold til
Hjemmefrontkommandoens standard og under deres ansvar.
Bomberommet vil bli stasjonert i en av fangene i nord. I nærheten av allmennklinikken og
tannklinikken. Det samme samfunnet ble utsatt for et terrorangrep for flere år siden, da
terrorister tok seg inn i samfunnet og drepte tre kvinner.
Vi gleder oss til å dele flere detaljer så snart bomberommet er oppe og går.
Israel trenger dine bønner, og vi trenger dem nå mer enn noen gang! Israel er fortsatt midt
oppe i det i nord (grensen mot Libanon) og i Judea og Samaria.
Sabra trenger dine bønner slik at vi kan fortsette å bli brukt til Hans ære!
Lykkelig er den som viser omsorg for de svake. Jehova skal redde ham når
ulykken rammer. Salmene 41:1
Jeg ønsker alle dere som står sammen med Israel og som ber for Jerusalem, for Israel og for
Sabra, det aller beste av Herrens velsignelser og oppfyllelsen av alle løftene! Måtte Herrens
løfter til våre fedre gå i oppfyllelse! Herren er så nådig og langmodig, og Han er god mot alle,
men spesielt mot dem som har tro og som er nær Hans ord og gjør det!
Måtte Den Høyestes velsignelse være over deg, din familie og din menighet.
Fra Sabras hus – de gode gjerningers hus og Sions land og byen Jerusalem
Din bror i troen

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content