To build a bridge between
Christians and Jewish people

Mordechai Ben Yakov

Siden 2001 har Sabra Fund bygget broer med forståelse, håp og kjærlighet, mellom Israel og nasjonene, Jøder og Kristne, gamle og unge.

Sabras personale, frivillige og givere har sammen knyttet bånd til israelske kommuneansatte og regjeringsrepresentanter for å gi støtte til dem som har behov for materielle, emosjonelle og åndelige ressurser.

Ved hjelp av Israels Gud distribuerer vårt Fond mat og andre nødvendigheter, gir praktisk hjelp til nye immigranter og overlevende fra Holocaust, underviser kristne om de Jødiske røttene til vår felles tro, og gir personlig oppmuntring til alle.

Slik ble Sabra Fund født

Mordechai ben Ya’acov, grunnleggeren av Sabra Fund, ble født i Israel i 1950 inn i en Ortodoks Jødisk familie. Selv om han vokste opp som en sabra (innfødt Israeler), satte skyggen fra Holocaust sitt preg på ham.

Hans bestemor var en overlevende fra Auschwitz, og bestefaren hadde overlevd Bergen-Belsen-leiren. De ble tatt av nazistene mens Mordechais mor, fortsatt en liten jente, ble angrepet av en kristen nabo som en “morder av vår Gud”. Jenta overlevde, og i en senere alder prøvde hun å komme inn i Israel, men britene tok henne til fange og sendte henne til interneringsleiren på Kypros. Der møtte hun og giftet seg med Mordechais far. Til slutt ble familien gjenforent og ankom den nyfødte staten Israel.

Som alle israelske borgere sluttet Mordechai seg til IDF etter videregående skole. Han gjorde militærtjenesten til sin karriere de neste 20 årene. Deretter ble han tilbudt stillingen som rektor for en internatskole. Etter noen år i den stillingen ba Jewish Agency (organisasjonen med ansvar for innvandring) Mordechai ben Ya’acov om å være leder for dens gren i Øst-Russland.

Så i 1996 dro han til Russland, uten en klar forståelse av sin misjon… og med et russisk ordforråd på bare fire ord! Han bestemte seg for personlig å bevilge oppdraget en prøvetid på ett år, og deretter returnere til Israel. Men etter noen måneder med bønn og studium av Skriftene, utdypet Skaperen for Mordechai forståelse av hvorfor han var der. Sakte tok en visjon form til det som ble livsarbeidet som Hashem hadde bestemt for ham, og hvorved Mordechai så hvordan hans fortid, nåtid og fremtid ble knyttet sammen. Dette arbeidet utformet seg til som kjent Sabra Fund.

Sabras visjon

magen david

Broer

Kristne og Jøder deler en felles tro på Israels Gud, og deres begreper om bønn, kjærlighet og barmhjertighet er basert på de samme Skriftene. Dette gjør det naturlig – og viktig – å bygge broer mellom Jøder og Kristne. Hvis vi ønsker at jordens Herre skal være blant oss, må vi betrakte den andre siden som sanne brødre, ikke bare med ord, men også i handling. Vandrer vel to sammen uten at de er blitt enige om det? (Amos 3:3)
magen david

Aliyah

Vår Gud har gitt Løftet å bringe det Jødiske folket tilbake til det Lovede Land. Denne utflyttingen fra landene til Israel, en bevegelse over 100 år gammel, er fortsatt langt fra over. Vi vet at vår Gud vil oppfylle ethvert Løfte, og det er et privilegium å være Hans medarbeidere. Men i denne saken har Han reservert en spesiell partnerskapsrolle for dem som ikke er Jødiske. “Han vil reise et banner for nasjonene og samle Israels barn i eksil. Han vil samle Judas adspredte Folk fra jordens fire hjørner.” (Jesaja 11:12)
magen david

Undervisning

Det Jødiske folket som vender tilbake til Israel, har ofte blitt fratatt kunnskapen om hvem de er, og hva de har arvet fra sine forfedre. På samme måte er de kristne som elsker Israels Gud, ofte uvitende om troens rike røtter. Å gjenopprette begge gruppene til deres fulle og distinkte identitet er en hellig og givende oppgave. “Og mange folk vil dra av sted og si: ‘Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss Sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.’ For loven vil gå ut fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem…. Kom, Jakobs hus, og la oss vandre i Herrens lys.” (Jesaja 2:3, 5)
magen david

Barmhjertighet

Humanitær hjelp er akutt nødvendig for å hjelpe de sårbare Israelerne. De blant oss som trenger hjelp, spenner fra svake og syke eldre samt funksjonshemmede, til foreldreløse og skolebarn som ikke har råd til skolemateriell. Barna som lever i fattigdom, trenger ekstra hjelp til utdanning, helse og sosiale aktiviteter. Så er det de ensomme Holocaust-overlevende som ikke har noen å være sammen med for å feire bursdager eller nasjonale helligdager. Alt dette gir oss muligheter til å vise barmhjertighet. “Hold ikke det gode tilbake fra dem som har rett på det, når det er i din hånds kraft å gjøre det.” (Ordspråkene 3:27)

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content