Rosh Hashana 5784 Osa II: Teruan kutsu

Seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä teillä tulee olla pyhä kokous. Älkää tehkö silloin mitään arkityötä. Se on teille pasuunansoitonpäivä” (4. Moos. 29:1, RK).

Toisin kuin monet Tooran ohjeet tämä joka koskee ”pasuunansoitonpäivää” ei ole käsky, vaan siinä  todetaan tosiasia. Tämä juhla on päivä, jolloin pasuunansoittoa pidetään sopivana ja tarpeellisena. Miksi?

Toisaalla Kirjoituksissa luemme, että ne, jotka vaeltavat Luojan yhteydessä, tietävät (tai heidän pitäisi tietää) vastaus: ”Onnellinen se kansa, joka tuntee juhlariemun [iloiset äänet tai huudot], ja vaeltaa sinun kasvojesi valossa, HERRA!” (Ps, 89:16).

Hepreankielellä jakeessa sanotaan sananmukaisesti: ”Onnellinen on kansa, joka tuntee teruan.” Toisin sanoen, onnellisia ovat ne, jotka voivat kuulla sellaisen soofarin soiton ja tietää, mitä se tarkoittaa. He ovat niitä, jotka vaeltavat Luojan kasvojen valossa.

Juutalainen perimätieto pohjautuu tähän jakeeseen ja antaa erityiset merkitykset soofarin eri ”äänille”.

* Teruah:         Läheinen kumppanuus, kiintymys, Luojan läsnäolon kaipuu.

* Shevarim:     Murhe ja murtuneisuus syntiemme tähden.

* Tekiah:          Kuninkaan ylistäminen, Hänen hallintavaltansa vahvistaminen ylitse koko luomakunnan.

Terua-puhallus edusti näin läheisyyden paikkaa, vaeltamista Pyhän Ainoan valossa rikkumattomassa ystävyydessä niin kuin Adam ja Eeva aikoinaan alussa.

Olemme jo aikaisemmasta opetuksesta oppineet, että oli kahdenlaisia torvia, joihin Luoja käski Israelin kansaa puhaltamaan: soofar (oinaan sarvi) ja hopeatorvi. Molemmilla voitiin soittaa terua-soitto, jolla oli erilaisia merkityksiä tilanteesta riippuen. Tähän nojautui myös juutalainen perimätieto.

Opimme, että soofarilla soitettu terua-soitto kutsuu meitä muistamaan Luojaa (niin kuin Hän muistaa meitä), tunnustamaan Hänet Kuninkaaksemme, palaamaan maanpaosta, valmistautumaan tuomittavaksi ja pääsemään vapauteen orjuuden ja kuoleman siteistä. Hopeatorvilla (joita soittivat vain Aaronin pojat) soitetulla terualla oli kaksi merkitystä: se oli erämaassa olevalle kansalle käsky lähteä liikkeelle ja se oli hälytyssoitto sodan aikana ja sillä pyydettiin Pyhää Ainoaa muistamaan kansaansa.

Molempiin soittimiin puhallettiin, kun pyhällä alttarilla uhrattiin uhreja ”niin ne muistuttavat teistä Jumalanne edessä” (4. Moos. 10:10). Näin piti toimia nimenomaan uudenkuun ja juhla-aikojen yhteydessä. ”Puhaltakaa pasuunaan uudenkuun aikaan ja täydenkuun päivänä, juhlapäivämme kunniaksi” (Ps. 81:4).  Koska Yom Teruah oli sekä uusikuu että juhlapäivä, HERRAn pyhällä vuorella kaikuvien torvien puhallusten pauhu on varmaan herättänyt suurta kunnioitusta ja pelkoa moninaisilla viesteillään:

”Muistakaa JUMALAAMME! Tietäkää, että Hän muistaa teitä! Tunnustakaa Hänet Kuninkaaksemme! Palatkaa Hänen luokseen parannusta tehden! Tulkaa lähemmäs kohtaamaan Hänet! Kutsukaa Häntä apuun hädässä ja rukoilkaa Häntä voittamaan ne, jotka tahtovat tuhota meidät!”

Tässä vaiheessa meidän pitäisi olla kyllin lähellä Häntä ”vaeltaaksemme hänen kasvojensa valossa” – tuossa ilon, läheisyyden ja luottamuksen paikassa. Olemme murtautuneet Hänen kasvonsa peittäneen esteen lävitse. Psalmin 81:4 hepreankielisessä tekstissä ei itse asiassa sanota, että meidän täytyy puhaltaa torveen ”täydenkuun aikana” (yareach), vaan pikemminkin ”peitteen  (keseh) ollessa”. Mikä on se, mikä ”peittää” Hänen kasvonsa ja kätkee Hänet meiltä? Meidän syntimme ja haluttomuutemme tunnustaa ne (5. Moos. 31:17,18; Jes 59:2; Miika 3:4)!

Tämän vuoksi koko kuukausi ennen Pasuunansoitonpäivää on omistettu tähän kohtaamiseen valmistautumiselle, sekä henkilökohtaisella että yhteisöllisellä tasolla. Sinä päivänä on tosiaankin sopivaa puhaltaa soofariin Luojan kutsun kaikuna.

Ja silti Pyhän Ainoan luokse palaaminen on niin vaikeaa, että monet eivät koe tällaista läpimurtoa. Sen tähden Hän on luvannut täyttää meitä erottavan kuilun, jos vain kuuntelemme tarkkaavasti Hänen kutsuaan:

”Palatkaa minun luokseni niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo HERRA Sebaot…Silloin ne, jotka pelkäävät HERRAA, puhuvat keskenään ja HERRA tarkkaa ja kuulee. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka pelkäävät HERRAA, ja pitävät hänen nimensä kunniassa. Sinä päivänä, jonka minä valmistan, he ovat minun omaisuuskansani, sanoo HERRA Sebaot. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojalleen, joka häntä palvelee” (Mal. 3:7-17).

Ja tehdäkseen palaamisen vielä helpommaksi eksyneille vaeltajille Pyhä Ainoa on päättänyt unohtaa, että he ovat koskaan tehneetkään syntiä! Kun me rukoilemme kuningas Daavidin lailla: ”Peitä kasvosi näkemästä syntejäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni” (Ps. 51:11), Luoja vastaa:

”Minä – Minä yksin – olen Hän, joka pyyhin pois rikkomuksesi itseni tähden enkä sinun syntejäsi muista” (Jes. 43:25, engl.tekstin mukaan suomennettu).

”Minä olen pyyhkinyt pois sinun rikkomuksesi kuin paksun pilven ja sinun syntisi kuin raskaan sumun. Palaa minun luokseni, sillä minä olen lunastanut sinut” (Jes. 44: 22, engl.tekstin mukaan).

Kaikki alkaa siitä, että tunnistamme terua-kutsun ja osaamme vastata siihen.

Mutta monet ovat tulleet ymmärtämättömiksi eikä heillä ole ketään ohjaamassa heitä takaisin. Jos paimenia ei ole tarpeeksi tuomassa HERRAN lammaslaumaa pimeästä sumusta Hänen valoonsa, Luoja tekee sen silloin itse:

Minun lampaani ovat hajaantuneet kaikkialle maahan, eikä kukaan niitä kysele, kukaan ei niitä etsi…Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolta. Niin kuin paimen pitää huolta laumastaan, kun lampaat ovat hajaantuneet hänen luotaan, niin minäkin pidän huolen lampaistani ja pelastan ne kaikkialta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä” (Hes. 34:6-12).

Luoja on itse asiassa päättänyt tavoittaa nekin, jotka ovat kadottaneet kyvyn kuulla:

”Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan ääristä, kaikki jotka on otettu minun nimiini ja jotka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat” (Jes. 43:6-8).

Ne, joita Hän pitää ominaan, eivät ole vain Israelista, vaan heihin kuuluvat ”kaikki vieraat kansat, jotka otetaan minun nimiini, sanoo HERRA, joka tekee tämän”( Aam. 9:12).

Olkoon tämä vuosi vuosi, jolloin JUMALAN kansa kaikkialla saa uudet korvat kuullakseen Hänen kutsunsa, uudet silmät nähdäkseen Hänen valonsa ja uuden hengen tunteakseen terua-soiton viestin!

Siunatkoon teitä Kaikkein Korkein Siionista ja Jerusalemista.

Mordechai ben Yakov

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content