Pesach-juhlan 7:s päivä -meren ylitys!

Tooran mukaan meitä kehotetaan juhlimaan Pesach’ia seitsemän päivää. Ensimmäinen päivä on levon päivä, nimeltään shabbaton, tai ”pikku sapatti”. Niin myös seitsemäs päivä. Molemmat muistelevat suuria Luojan tekemiä ihmeitä Hänen vapauttaessaan Hänen kansansa Egyptistä.

Ensimmäisenä päivänä oli pesach , joka käännetään ”ohittaa”, mutta kirjaimellisesti merkitsee ”hyppäämistä”. Pyhä ainoa kulki Egyptin maan halki ja surmasi esikoisen  jokaisesta talosta, jossa ei ollut lampaan verta sen ovenpielissä…huolimatta siitä, oliko  perhe israelilainen vai egyptiläinen. Mutta Hän hyppäsi yli jokaisen talon, jossa kyllä oli verta…huolimatta siitä oliko luottava perhe israelilainen vai egyptiläinen.

Seitsemäs päivä näki samanlaisen ihmeen, Hepreaksi nimeltään Kiryat Yam Suf, kirjaimellisesti ”kaislojen meren auki repiminen”. Tässä myös, tehtiin ero Luojan tottelevaisen kansan välillä, joka käveli vesimuurien läpi kuivalla maalla ja Hänen uhmakkaiden vihollistensa välillä, jotka sortuvat seinämät saivat kiinni ja he hukkuivat. He oivalsivat liian myöhään, että ”HERRA taistelee heidän puolestaan egyptiläisiä vastaan(II Mooseksen kirja 14:25)

 Tällaista tapahtuu yhä tänään. Vaikka profeetat ovat ennalta kertoneet, että Israel ei lakkaa olemasta kansa niin kauan kuin aurinko paistaa (Jeremia.31:35-36), Israelin viholliset jatkavat ”juonittelua yhdessä…sanoen, ’pyyhkikäämme heidät pois kansana…’” (Psalmi 83:3-4)

Todellakin, vuosisatoja ennen Luoja kertoi Aabrahamille koko exodus-kertomuksen: hänen jälkeläisensä ”olisivat orjina ja sorrettuja neljäsataa vuotta. Mutta minä myös tuomitsen kansan, jota he palvelevat ja myöhemmin he lähtevät mukanaan paljon omaisuutta.” (I Mooseksen kirja 15:13-14)Tämä sisälsi materiaalista rikkautta kuten Egyptin hopeaa ja kultaa, ja hengellistä rikkautta ,kuten itse Pyhä Ainoa saattamassa heitä pilvi- ja tulipatsaana.

Mutta juuri orjuudesta päässeinä, israelilaisille oli uusi koko tämä ajatus JUMALAN kanssa kulkemisesta. Kun he jättivät Egyptin kaupungit taaksensa, he olivat hyvällä tuulella, sillä he kykenivät näkemään, että ”HERRA  kulki heidän edellään pilvipatsaana päivällä ja johti heitä matkalla ja tulipatsaana yöllä antaen heille valoa.” (II Mooseksen kirja 13:21) Oli helppoa lähteä pois ”rohkeasti kaikkien egyptiläisten silmien edessä” heidän aiempien herrojensa surressa ja ”haudatessa heidän esikoisiansa” (IV Mooseksen kirja 33:3-4). Mutta seitsemän päivän ilon jälkeen, he päätyivät umpikujaan, meri edessä, erämaa molemmin puolin ja pelätty vihollinen tulossa heidän takanaan.

Ja näytti…vain hetken aikaa…että HERRAN pelastukseen luottaminen oli virhe.

Ehkäpä Pilvi ja Tuli oivat vain illuusio, jonka Mooses oli loihtinut? Ei, loihdittu näky ei olisi voinut kestää lähes miljoonan ihmisen mukana seitsemää päivää ja yötä, pysähtymättä (II Mooseksen kirja 13:22). Ehkä he olivat erehtyneet suunnista? Ei, suunnat olivat selkeät: ”Kääntykää takaisin ja leiriytykään Pi-hahiroth’in edessä, Migdol’in ja meren välissä; te leiriydytte Baal-zephon’in edessä, sitä vastapäätä, meren rannalla.” (II Mooseksen kirja 14:2)

Lyhyesti, Luoja suunnitteli heidän  loukkuun joutumisensa! ”Sillä Faarao sanoo Israelin lapsista, ’he vaeltelevat päämäärättömästi maassa, erämaa on saartanut heidät.’ Ja minä kovetan faaraon sydämen, niin että hän ajaa heitä takaa; minä näytän kunniani faaraon ja koko hänen armeijansa kautta ja egyptiläiset tietävät, että minä olen HERRA.” (jakeet 3-4). Provosoidakseen tuon tapahtuman, Luoja  järjesti kuninkaan ja hänen palvelijoidensa kuulevan ”että kansa oli paennut”, (jae 5) ja sitten Hän  varmisti, että Egyptin armeija  onnistui jäljittämään Israelilaiset heidän leiristään meren rannalla (jae 9) -kahden tai kolmen päivän matka.

Tämä on Pyhän Ainoan kuvio. Kun Hän antaa kansansa tietää täsmälleen, mitä viholliset tekevät, Hän ei heti täsmennä, mitä Hän tekee vastauksena. Meidän osamme on vaikea, mutta palkitseva: Odota, katsele ja luota, että Hän on ”tekemässä jotain”.

Jälleen, vaikka israelilaisille oli tämä uutta, ensin he toimivat oikein; he huusivat Herran puoleen (jae 10). Mutta odottaminen oli liian rankkaa, kun pystyit näkemään egyptiläisten vaunujen tomun lähestyvän. eikä voi piiloutua mihinkään. He kääntyivät Mooseksen puoleen -he syyttivät häntä ”virheestä”, että he ajattelivat  voivansa kävellä ulos orjuudesta.

Mooseksen vastaus: ”Älkää pelätkö, seisokaa paikoillanne ja katsokaa HERRAN pelastusta…HERRA taistelee puolestanne, pysykää te hiljaa.” (jakeet 13-14). Mutta hän itse ei voinut vastustaa paniikkia; myös hän huusi HERRAA! (jae 15)

Luojan vastaukseen vetoamiseen sisältyi ajatus, että Hän olisi valmis antamaan lisää ohjeita…kun Mooses rauhoittui tarpeeksi toimiakseen heidän kanssaan. (Suuren kansan johtajana, hän oli myös uusi tässä).

Opetus meille? Kun kutsumme Luojaa avuksi, ei riitä, että  ilmaisemme pelkomme ja toiveemme tai kysymme, ”Missä Sinä olet??!” Meidän tulisi odottaa apua, jota pyydämme Häntä lähettämään, ja olla valmiita liikkumaan sen mukaan hetkellä, jolloin se saapuu!

Ja kuitenkin, kuten näemme Meren jakautumisessa, Pyhän Ainoan ihmeellisen avun hyväksyminen voi vaatia myös rohkeutta. Kuvittele käveleväsi hiekkapolulla kahden jättiläismäisen vapisevan, vedestä tehdyn seinämän välissä…suuressa väen paljoudessa, joka estää sinua perääntymästä!

Usko ei ole passiivista, vaan aktiivista. Meidän tulee saada selville, mitä Luoja aikoo tehdä ja sitten seurata Häntä toimimalla. ”Kaikki kansat piirittivät minua-Herran nimessä minä lyön heidät maahan…Minä kiitän Sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastukseksi.” (Psalmi 118:10,21). Toisaalta, tätä suosiota ei ansaittu; se annetaan heti kun me alamme luottaa: ”Joka turvaa HERRAAN, häntä ympäröitsee armo.” (Psalmi 32:10)

 Meidän on myös ymmärrettävä, että Luoja ei aina vapauta kansaansa fyysisiltä vahingoilta. Rankin haaste odottaa ja luottaa JUMALAAN oli holokaustin aika, kun miljoonat juutalaiset lähetettiin kuolemaan. Kerrotaan tarinaa yhdestä sellaisesta ”kuoleman junasta”, joka suuntasi tuhoamisleirille, pakattuna itkevillä lapsilla ja vanhemmille, jotka yrittivät rauhoittaa heitä samalla kun sisimmässään tuskailivat kohtaloansa. Kun jotkut rukoilivat, eräs henkilö alkoi laulaa perinteistä laulua, ” Uskon täydellä uskolla Messiaan paluuseen…ja vaikka Hän viipyy, silti minä odotan joka päivä Hänen tuloansa.”

Jotkut pelastuivat ihmeellisesti tästä kauhusta, siksi meillä on silminnäkijöitten todistuksia. Useimmat eivät pelastuneet. Jotkut juutalaiset menettivät sen seurauksena uskonsa; jotkut huomasivat uskonsa vahvistuneen. Siitä huolimatta ei ole epäilystäkään, että Pyhä Ainoa kuuli jokaista kärsivää henkilöä, juuri samoin kuin Hän kuuli Hänen kansansa huudon Egyptissä.

Ohjeistettuaan Mooseksen kuinka tehdä töitä Hänen kanssaan, Pyhä ainoa toisti Hänen päämääränsä; Vie israelilaiset meren halki kuivaa maata pitkin, yllytä egyptiläiset ajamaan heitä takaa, ja sitten…ole ”kunnioitettu” jollain tavoin silti vielä paljastumatta. ”ja niin  egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra.” (II Mooseksen kirja 14:4, toistettu jakeessa 18) Vasta, kun Mooses toimi, myös JUMALA toimi, saattaen egyptiläiset vaivattomasti paniikkiin ja saaden kunnian, josta Hän puhui (jakeet 24-25)

Me, joilla on etuoikeus tuntea pyhät Kirjoitukset, voimme tunnistaa tämän ilmoituksen alkusoitoksi yliluonnolliseen toimintaan, teoksi, jonka voi lukea vain taivaan ja maan HERRAN ansioksi. Lupaus, että joku ”tulee tietämään, että minä olen HERRA” esiintyy Tanach’issa  [toora, profeetat, kirjoitukset]yli 50 kertaa ja kaikki niistä ovat mahdottomia tilanteita. Seitsemän kertaa se liittyy Israelin lunastukseen Egyptistä. Muut ovat Israelin maasta lähdön alusta -ja lopusta- ja pahojen tuomiosta. Yksi viittaa Siionin pyhyyteen ja Lopun päiviin:

Ja te tulette tietämään, että minä olen HERRA, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Jerusalem tulee olemaan pyhä, eivätkä muukalaiset enää kulje sen läpi.” (Joel 3:17)

Egyptin orjuutta, exodusta ja meren jakautumista käytetään metaforina profetiassa Israelin paluusta maailmanlaajuisesta maanpakolaisuudesta. Ja kuten alkuperäiset Pesach-ihmeet, tämä on myös jotain, minkä ainoastaan Pyhä ainoa voi tehdä: ”Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, kunnes  heille ole riittävästi tilaa.”

Ja he käyvät ahdistuksen meren lävitse, Hän lyö meren aaltoja,niin että kaikki Niilin syyvyydet

kuivuvat. Ja Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois..Ja minä teen heidät vahvoiksi Herrassa, ja Hänen nimessään he kulkevat, ‘julistaa HERRA.’”(Sakarja 10:9-12)

Kun Luoja tekee ihmeteon Israelille, sillä on aaltovaikutus.

Niin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä ja Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Kun Israel näki sen suuren teon, jonka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja uskoi Hänen palvelijaansa Moosesta” (II Mooseksen kirja 14:30-31)

Israel ei ollut ainoa kansa, joka oli syvästi vaikuttunut. 40 vuotta myöhemmin, Jerikon Rahab kertoi Joosuan vakoilijoille, että kanaanilaiset olivat ”kuulleet kuinka HERRA kuivasi Kaislameren veden  edessänne kun te tulitte ulos Egyptistä…Kun me kuulimme, meidän sydämemme raukesi, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan; sillä HERRA teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä.”  (Joosua 2:10-11)

Ja pitkälle tulevaisuuteen, monet kansat kuulisivat Israelin hämmästyttävästä JUMALASTA ja sanoisivat toinen toisillensa, ”Tulkaa, menkäämme ylös Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, niin että Hän opettaa meitä Hänen teistänsä ja että me kulkisimme Hänen polkujaan.” (Jesaja 2:3)

Ja se on Hänen perimmäinen tarkoituksensa ”paljastaen Hänen pyhän käsivartensa kansojen nähdenniin että kaikki maan ääret saavat nähdä Jumalamme pelastuksen.” (Jesaja 52:10) Ihmiset joka sukupolvessa, joka kansasta maan päällä, laittavat uskonsa Häneen, muodostaen katkeamattoman todistuksen ketjun: ”Hän yksin on JUMALA taivaassa ja maan päällä.”

Ei suinkaan ole vanhentunut, Luojaan uskovien tarvitsee puhua suoraan tänään enemmän kuin koskaan ennen.. Huolimatta digitaalisesta maailmasta, joka väittää, että eilisen uutiset eivät ole relevantteja, ihmiset haluavat epätoivoisesti tarttua johonkin, joka ei muutu hetkellisten muotien, ajelehtivien rajojen tai kiusaavien väkijoukkojen paineissa. Huolimatta loputtomista masennusta pakenemisen muodoista huumeiden, transsien tai ”virtuaali- todellisuuden” avulla, ihmiset toivovat että jossain, joku kertoo heille, että he eivät ole satunnaisia vahinkoja valinpitämättömässä universumissa -vaan pikemminkin heidät on kutsuttu olemaan jotain tarkoitusta varten; Joku, joka rakastaa heitä ja voi opastaa heidät tyydyttävään, merkitykselliseen elämään.

Siitä huolimatta että maailma on pudonnut moraaliseen pimeyteen, jota katsomme avuttomina, ihmiset kaipaavat uskoa, että on tulossa valoisa tuomion päivä, jolloin kaikki vääryydet korjataan -kun HERRAN vanhurskas Kuningas, Messias,  tekee lopun korruptiosta, pettämisestä ja hyväksikäytöstä.

Herran pelko on hänen tuoksunsa. Ei Hän tuomitse silmämitalla, eikä jaa oikeutta korvakuulolta. Vaan Hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla Hän lyö maata, surmaa pahat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on Hänen kupeittensa vyö, usko Hänen lanteillaan.” (Jesaja 11:3-5)

Me, jotka odotamme tuota siunattua päivää seisomme pitkässä, pitkässä jonossa heidän kanssaan, jotka tulivat ennen meitä. Me julistamme Israelin esi-isä Jaakobin kanssa :”Sinulta minä odotan pelastusta, Herra.” (I Mooseksen kirja 49:18) Me toistamme Israelin suuren kuninkaan Daavidin sanat lopulle ihmiskunnalle:

 ”Laulakaa Herralle, kaikki maa! Julistakaa päivästä päivään Hänen pelastussanomaansa. Kertokaa kansojen keskuudessa Hänen kunniastaan, Hänen ihmeellisistä teoistansa kaikkien kansojen keskellä.”  (I Aikakirja 16:23-24)

Laulu, jota Israel lauloi toisella puolella jaettua Kaislamerta, sanoo sen parhaiten (II Mooseksen kirja 15:2):

”Herra on minun voimani ja ylistyslauluni.

  Hän tuli minulle pelastukseksi. Hän on minun Jumalani

  ja Hänen kunniaansa minä julistan,

  Hän on isäni Jumala ja Häntä minä korotan.”

Seisokaamme rinta rinnan julistaessamme uskoamme elävään Jumalaan

Siunatkoon sinua Kaikkein Korkein Siionista ja Jerusalemista

Mordechai ben Yakov

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content