Israelin itsenäisyyspäivä – 5783

Yksi meidän aikamme suurimpia ihmeitä on Israelin valtion uudelleen perustaminen 75 vuotta sitten. Luojan lupaus tuoda kansansa takaisin maanpaosta heidän muinaiseen kotimaahansa alkoi toteutua silmiemme edessä, ja joka vuosi siitä lähtien Israel juhlii tuota jatkuvaa ihmettä.

Kaikilla maailman uskovilla – ei pelkästään Israelissa asuvilla ihmisillä – on aihetta kiittää Jumalaa kansakunnan olemassaolosta psalmin sanoin:”Kiittäkää HERRAA, sillä Hän on hyvä ja Hänen armonsa pysyy ikuisesti…Tämä on se päivä, jonka HERRA on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä!” (Ps. 118:1,24).

Kaikki eivät ole iloisia siitä, että Israel on ilmestynyt uudestaan maailmankartalle. Esimerkiksi YK:n yleiskokous julistaa joka vuosi juutalaista valtiota vastaan tuomioita enemmän kuin maailman muita valtioita vastaan yhteensä. Jäsenvaltioiden suuri enemmistö hyväksyy tavallisesti nämä tuomiot ja vuosi vuodelta yleiskokouksen ”päätökset” kärjistyvät. Vuoden 2022 lopulla YK äänesti sen puolesta, että Israelin perustamista vuonna 1948 muistetaan suurena onnettomuutena (Nakba). Tämän seurauksena YK järjestää tänä vuonna 15. toukokuuta päämajassaan New Yorkissa tapahtuman, jossa tuetaan ja edistetään virallisesti ajatusta, että Israelin olemassaoloa ei olisi pitänyt koskaan sallia, ei minkään rajojen sisällä. Tämä hävytön ehdotus hyväksyttiin äänin 90 vastaan 30,  74 pidättyi (raukkamaisesti) äänestämästä tai äänesti tyhjää.

Nähdessämme, kuinka vastustus kasvaa kasvamistaan, me tajuamme, kuinka ihmeellistä Israelin jatkuva menestyminen todellakin on. Kaiken maan HERRA on tehnyt tyhjiksi kansojen aikeet. Aivan niin kuin Hän vaikutti kuningas Koorekseen, että tämä julisti juutalaisten ensimmäisen maanpakolaisuuden päättyneeksi vuonna 538 eKr, Hän vaikutti, että  YK vuonna 1947 (vastoin kaikkia odotuksia) julisti juutalaisten toisen maanapakolaisuusajan päättyneeksi ja hyväksyi vuonna 1949 Israelin itsenäiseksi valtioksi. HERRA teki tyhjiksi Israelin vihollisten toistuvat yritykset uuden valtion tuhoamiseksi, ja vuonna 1967 Hän auttoi Israelia laajentamaan aluettaan – mitä Israelin puolustusvoimat ei ollut edes suunnitellut tekevänsä! Äkisti Juudean ja Samarian ydinalueet, koko Jerusalem ja Temppelivuori olivat jälleen juutalaisten hallussa.

Silloin YK aloitti tuomitsemiskampanjansa Israelia vastaan, mennen jopa niin pitkälle, että se julisti, että Temppelivuorella ei ole mitään yhteyttä niihin juutalaisten temppeleihin, jotka seisoivat siellä vuosisatojen ajan ja antoivat paikalle nimen, joka sillä on tänäkin päivänä. 

Mutta Luojan säädös on yhä voimassa ja maanpaossa ollut kansa palaa yhä maahansa. ”HERRA rakentaa Jerusalemin, hän kokoaa Israelin karkotetut” (Ps. 147:2). ”HERRAN vapaiksi lunastamat palaavat, he tulevat Siioniin riemuhuudoin” (Jes. 51:11a).

Kuivat luut” (Hes. 37), jotka olivat ”hukassa”, tuotiin takaisin heidän omaan maahansa ja vihollisten vastustuksesta huolimatta ne yhdistettiin ”luu luuhun” yhdeksi tunnistettavaksi kansaksi.  Maailman katsellessa ”henkäys/ tuuli/ Henki” (heprean sana ruach tarkoittaa kaikkia näitä kolmea) täyttää heitä vähitellen yhä syvemmällä ja täydellisemmällä elämällä.

Joskus vaikuttaa siltä kuin Israelin hengellinen elämä horjuisi tai olisi joutumassa harhateille. Mutta Jumala vakuuttaa meille, että kun Hänen ihmeensä on kerran alkanut, sitä ei voi lopettaa. ”Syntyykö maa yhden päivän kivulla tai synnytetäänkö kansa yhdellä kertaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.´Minäkö avaisin kohdun suun antamatta voimaa synnyttää´, sanoo HERRA, ´tai minäkö, joka annan voiman synnyttää, estäisin synnyttämästä´” (Jes. 66:8-9).

Hesekielin näyssä Herra puhui, että Hän tuo kansansa heidän ”haudoistaan” Israeliin. Natsien kuolemanleirit olivat selvimpiä esimerkkejä, mutta Maanpaon ajalta löytyy salatumpiakin hautoja… noita mukavuuksien täyttämiä paikkoja, joissa juutalainen kansa on kadottanut kosketuksen Jumalaan, Lähteeseen, josta virtaa heidän elämänsä juutalaisina, eivätkä he edes tiedä kuolleensa. 

Kuitenkin monet eri puolilla maailmaa asuvat juutalaiset, jotka eivät ole koskaan välittäneet juutalaisuudestaan, kertovat, että kun he käyvät Israelissa, jokin heidän sisimmässään ”herää”. Toiset valtaa välittömästi tänne kuulumisen, ”kotiinpaluun”, tuntu, vaikka he eivät ole koskaan käyneet Israelissa. Toiset alkavat ajatella Jumalaa ehkä ensimmäisen kerran elämässään.

Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään, että minä olen HERRA” (Hes. 37:6).

Niiden, jotka ovat omaksuneet korvausteologian, joka opettaa, että Jumala on hylännyt juutalaiset ja että kristityt ovat nyt ”Israel”, on erittäin vaikeaa selittää fyysisen Israelin uudelleen syntymistä. He eivät ole ottaneet huomioon Luojan juhlallista julistusta:

Vain jos nämä luonnonlait häviävät minun edestäni, sanoo HERRA, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan… Vain jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalta, silloin myös minä hylkään koko Israelin jälkeläiset kaiken sen tähden mitä he ovat tehneet, sanoo HERRA” (Jer. 31:36-37).

Israelin karkotus oli rangaistus synneistämme. Niin on kirjoitettu selkeästi Raamattuun. Mutta myös tämä vaihe on kirjoitettu sinne yhtä selkeästi.  Taivaan ja maan Luoja, joka hajotti kansansa sen tottelemattomuuden tähden ympäri maailmaa, on rakastava Isä, joka säälii koditonta kansaansa.

Hän on myös lähettänyt kutsun niille omilleen, jotka ovat muista kansoista, tulla Hänen työtoverikseen tässä ennallistamisohjelmassa: ”Katso minä nostan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti. He tuovat sinun poikasi sylissään ja kantavat tyttäriäsi olallaan” (Jes. 49:22).

Tämä lupaus on jo Toorassa, 5. Moos. 30:3: ”HERRA sinun Jumalasi tuo takaisin sinun karkotettusi” (englannista suomennettuna). Mutta hepreankielinen teksti on ihmeellisempi: Tässä käytetty verbi ei ole yashiv (tuoda takaisin), vaan shav (tulla takaisin). Kirjaimellisesti lause kuuluu: ”HERRA, sinun Jumalasi, palaa sinun kotiin palaavien karkotettujesi kanssa.”

Samoin on tunnetussa jakeessa, Psalmi 126:1: ”Kun HERRA käänsi Siionin kohtalon, me olimme kuin unta näkevät.” Englanninkielestä suomennettuna: ”Kun HERRA toi takaisin Siionin karkotetut, me olimme kuin unta näkevät.” Hepreankielinen teksti kuuluu, englanniksi tulkittuna: ”In the return of the LORD with the return of Zion” eli  ”HERRAN palatessa Siionin palaavien kanssa. Kun kansa palaa Siioniin, Pyhä Ainoa palaa heidän kanssaan! Ei ihme, että se tuntuu unelta!

On myös kirjoitettu: ”Sillä HERRA on valinnut Siionin, sen hän on halunnut asuinpaikakseen” (Ps. 132:13). Joku voi väittää, että ”eipä näytä” siltä, että Herra asuisi Siionissa tai missään muuallakaan nykypäivän Israelissa. Mutta koska me olemme ihmisiä, meidän mielipiteemme ja näkemyksemme rajoittuvat siihen, mikä on silmin nähtävissä juuri nyt. Siksi meidän tulee luottaa Raamattuun, joka kertoo meille asioista, joita emme vielä näe ja jotka ovat vasta tulossa.

Luoja tietää varsin hyvin, että kaupunki, jonka Hän on valinnut, ei täytä vielä pyhää kutsumustaan. Sen tähden Hän on kutsunut Häneen uskovia rukoilemaan sitä päivää, jopa ”nalkuttamaan” Hänelle siitä:

Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijat. Älkööt he vaietko hetkeksikään, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte HERRAA, älkää suoko itsellenne lepoa. Älkää suoko hänelle lepoa, ennen kuin hän on lujittanut Jerusalemin, tehnyt sen ylistyslauluksi maassa” (Jes. 62:6-7).

Tulee päivä, jolloin maailma ei enää aseta kyseenalaiseksi Israelin oikeutta olla olemassa eikä Jerusalemin pyhyyttä:

HERRA ärjyy Siionista, antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Taivaat ja maa järkkyvät, mutta HERRA on kansansa turva, Israelin lasten varustus. Te tulette tietämään, että minä olen HERRA, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Jerusalem on oleva pyhä, eivätkä muukalaiset enää kulje sen läpi” (Jooel 3:16-17).

Nyt on aika kaikkien Häneen uskovien ylistää ja kiittää Häntä siitä, mikä tuleva on, liittyä uudelleen maahansa koottuun Israelin kansaan heidän juhliessaan Hänen mahtavaa tekoaan, heidän kansansa kuolleista herättämistä:

”Kiittäkää HERRAA, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti. Näin sanokoot HERRAN lunastetut, jotka hän on lunastanut ahdistajan kädestä ja koonnut vieraista maista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä” (Ps. 107:1-3).

Siunatkoon teitä Kaikkein Korkein Siionista ja Jerusalemista,

Mordechai ben Yakov

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content