Finland | Taivaan Portit Yom Kippur

Jew prays on Yom Kippur

Taivaan portit avoinna minulle!

 

Olemme jo laskeutuneet Hashem’in Vuorelta, olemme tulleet Hänen pyhään paikkaansa ja me olemme vastaan ottaneet yllemme siunauksen Pelastuksemme Jumalalta. Nyt löydämme itsemme seisomasta Hänen porttiensa edessä! Mitä muuta voisimme pyytää kuin että saisimme päästä sisälle?

Osoittautuu, että nämä Portit eivät ole metallista tai ihmiskätten työtä.  Ne ovat kuvajaisia yläpuolella olevista Taivaan Porteista, Vanhurskauden Porteista: ”Avatkaa minulle vanhurskauden portit! Niistä minä käyn sisälle kiittämään Herraa.” (Ps.118:19) Nämä ovat portit, joista minun oletetaan astuvan sisälle -mutta koko maan Kuninkaan, Luojan, on myös sanottu kulkevan niiden kautta.

Hänelle, ne ovat ”Iankaikkiset Ovet”: ”Nostakaa päänne, te portit, kohotkaa korkeiksi, te ikuiset ovet, että kunnian Kuningas voi tulla sisään!” (Ps.24:7,9) On totta, että nämä Portit ja Ovet ovat suurenmoisia ja mahtavia; kuitenkin kun kunnian Kuningas saapuu, ne avautuvat vielä laajemmiksi ja korkeammalle, Hänen kunniakseen.

Kun Kuningas saapuu Porteille armeijansa kanssa, kaikki aukeaa. Kysymys kysytään ja vastataan kaksi kertaa (Ps.24:8-10):”Kuka on kunnian Kuningas?” Ensimmäinen vastaus: ”Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa.” Ja välittömästi kutsu kuuluu jälleen Porteille ”kohota”  vielä korkeammalle.

Toisella kertaa, kysely on erikoistuneempaa -ikään kuin he, jotka kysyvät, olisivat juuri nähneet ensi välähdyksen Majesteetista: ”Kuka on tämä kunnian Kuningas?” Toinen vastaus: ”Hän on Herra Sebaot, Hän on kunnian Kuningas.” Hän yksin eikä kukaan muu.

Mutta todella, mikä ero on näillä kahdella vastauksella? Miksi kysytään kaksi kertaa ja vastataan kaksi kertaa? Mitä voimme oppia tästä?

Titteli ”sotajoukkojen Herra” (tai ”Lord of Hosts  joissakin englanninkielisissä versioissa) ei esiinny Toorassa. Ensimmäisen kerran se mainitaan Tuomarien aikakaudella (I Sam.1:3) ja ensimmäinen henkilö, joka kutsui Häntä tällä nimellä oli Hanna, Samuelin äiti (jae 11). Joku toinen kerta tutkimme miksi hän käytti tätä nimitystä. Mutta ilmaisussa, me näemme monikon. Herralla on useampi kuin yksi armeija.

Itse asiassa, Hänellä on komennuksessaan lukemattomia  armeijoita. ”Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.” (Ps.24:1). Kaikki elävät ovat Hänen palvelijoitaan -kasvit, eläimet ja erityisesti ihmiset.  Mutta ei tässä kaikki. Joka sapatti ilta, juutalainen kansa kohotta viinin lausuakseen Kiddush’in, joka alkaa Kirjoituksella: ”Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa kaikkine joukkoineen.” Viimeinen sana I Mooseksen kirja 2:1 on hepreaksi sana, joka tarkoittaa ”armeijaa”, niinpä ”joukko” (host englanniksi) ”taivaissa” voisi merkitä sekä fyysistä että hengellistä -auringosta, kuusta, tähdistä aina korotettuihin enkeliolentoihin.  Kaikki he toteuttavat Hänen tahtoaan.

Täten Pyhällä Ainoalla on käytettävissään moninkertaiset armeijat sekä maan päällä että Taivaassa. Mutta niiden joukossa on yksi erikoinen aseistettujen joukkojen ryhmä, joka on lähellä Hänen sydäntään: ”Faarao ei kuule teitä, mutta minä ojennan käteni Egyptiä vastaan ja tuon armeijani, kansani, Israelin lapset pois Egyptin maasta suurten tuomioiden voimalla.” (II Mooses 7:4)

Ja näin tapahtui (II Mooses 12:41): ”Juuri sinä päivänä, kun 430 vuotta oli kulunut kaikki Herran joukot [kirjaimellisesti, armeijat] lähtivät Egyptin maasta.” On totta, että Hashem’iä ei nimenomaisesti kutsuttu ”sotajoukkojen Herraksi” tuohon aikaan.  Mutta on selvää, että Hän itse johti nämä armeijat pois ja että ne olivat Israelin kansaa.

Daavid, tuleva kuningas ymmärsi tämän, kun hän julisti filistealaiselle Goljatille, Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään kanssa, mutta minä tulen sinua vastaan Sotajoukkojen Herran, Israelin taistelurivien Jumalan nimessä, jota sinä olet häpäissyt.”(I Samuel 17:45)

Jokaisella Herran armeijalla on yhteinen tehtävä turvallisuuden ylläpitämiseksi.  On myös erityisiä yksiköitä, joilla on erityistehtäviä. Kun kunnian Kuningas, Kaikkivaltias Luoja, kulkee Taivaan porttien kautta, Hän ei tee sitä yksin. Hän tulee eliittiyksiköiden kunniavartijoiden kanssa -kaikki he, jotka uskovat Häneen ja, jotka ovat antaneet elämänsä ”pyhittääkseen Hänen Nimensä.” Tämä on perinteinen juutalainen ilmaisu heistä, jotka on tapattu uskonsa tähden.

Jossain vaiheessa, meidän kaikkien täytyy tulla sisälle Vanhurskauden Porteista. Olemme vaikean pulman edessä. Meidän tulee haluta olla vanhurskaita, jotta voisimme olla vanhurskaita. Meidän tulee kaivata Häntä Vanhurskasta voidaksemme olla Hänen kaltaisiaan. Kuitenkin ainoastaan he, jotka ovat vanhurskaita haluaisivat tätä!

Yrittäessämme astua sisälle näihin ”Portteihin” (Ps.118:19-20), me pyydämme muita avaamaan meille ne (kutsu ”avata” on monikossa hepreankielessä).Olivat he sitten enkeleitä tai ihmisiä, Portinvartijoiden tulee olla heitä, jotka vastaavat seuraavalla jakeella:

Avatkaa vanhurskauden Portit minulle; niistä minä käyn sisälle kiittämään HERRAA. Tämä on HERRAN portti; vanhurskaat käyvät siitä sisälle.”

 

Mielenkiintoista, ”Porteista” yhtäkkiä tuleekin vain yksi Portti, tai muussa tapauksessa meille kerrotaan toisesta Portista, joka johtaa Vanhurskauden Porteille. Ja on olemassa ”avain” tai  ehto sisäänpääsylle.  Meidän tulee kiittää Kuningasta erityisestä etuoikeudesta: ”Minä kiitän Sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastukseksi.” (jae 21)

Huomaa, että me emme tule Portille pyytämään Häntä pelastamaan meidät; me tulemme iloiten siitä, että Pyhä Ainoa on jo tehnyt sen! Olemme pyytäneet Luojaa ”tulemaan pelastukseksemme”, ja me tiedämme,, että Hän on vastannut meille.

Nämä vanhurskaat, jotka ”astuvat sisään” voivat olla juutalaisia tai ei-juutalaisia, kuten Jesaja profetoi (Jesaja 26:2):”Avatkaa portit, että vanhurskas kansa  [kirjaimellisesta, kansa tai pakana]voi käydä sisälle, se joka pysyy uskollisena.” Jos pysyt uskollisena Israelin Jumalalle, kukaan ei voi kääntää sinua pois Hänen Porteiltaan. On kirjoitettu (Ps.33:1):”Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat!” Näitä ”vanhurskaita” ei ole tunnistettu ”juutalaisiksi” tai ”kristityiksi” – he ovat yksinkertaisesti ”suoria”.

Lähestykäämme Kuninkaan Taivaallisia Portteja ilolla ja toivossa, laulaen ja kiittäen. Olkoon Hänen nimensä kiitetty ikuisesti.

Olkaa te samoin siunatut

Mordechai ben Yakov

DONATE

The gifts of our friends make the work of the Sabra Fund possible.

No amount is too small – they all add up!

Subscribe to our newsletter

Sabra’s newsletters will provide you with insights on the weekly Torah portion, the Jewish holidays,
and other topics of interest to people who believe the holy Scriptures are the words of the Creator. 

Skip to content